Rob van Efferink bespeelt J.H.H. Bätzorgel 1765
Vredeskerk Katwijk aan Zee
Volume 2

U luistert naar een fragment van:
'Praeludium en Fuga in a' van J.S. Bach (1685 - 1750)Concerto II a-moll allegro-adagio-allegro BWV593 van Bach is een werk voor orkest van de componist Vivaldi, dat Bach bewerkte voor orgel. Een door velen geliefd ‘orgelwerk’.
Dit werk van Bach in A-moll (BWV 543) behoort tot één van de belangrijkste grote orgelwerken die Bach componeerde voor orgel, gedateerd ca. 1730 te Leipzig.
Het Praeludium is een prachtig voorbeeld als kunstvorm betreffende het improvisatorisch karakter. Let op de bas, die hardnekkig een tijd blijft ‘hangen’, terwijl de zestiende en tweeëndertigste noten over elkaar heen buitelen.
De Fuga, waarbij de thema’s onafhankelijk elkaar beantwoorden, kent een ongekend stuwend karakter. De Fuga, letterlijk ‘vlucht’, wordt gekoppeld gespeeld. Beide manuelen aan elkaar vast, zodat een levendige klankontwikkeling wordt bevorderd.
Een pedaalsolo aan het einde wordt afgesloten met korte 32ste noten, die we ook al in het Praeludium aantroffen; een soort naspel.

U hoort het eerste fragment. (Media-Player toestaan)