'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

'Lichtstad met Uw paar'len poorten' in een bewerking van M.W. Kramer en Martin ZonnenbergDaar zal ik de Heer ontmoeten
Luistíren naar Zijn liefdesstem
Waar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem