'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

'Hoort Gij die stemme' in een bewerking van Jan ZwanepolHoort gij die stemme, roepend uit de verte, smekend om redding?
ít Is een stem der smarte
ít Klinkt als een angstkreet, afgeperst aan ít harte
Biddend en klagend.