'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

U luistert naar een fragment van:
'Kroon Hem met een gouden kroon' van George Job ElveyKroon hem met een gouden kroon, het Lam op Zijne troon
Hoor hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon
Ontwaak mijn ziel en zing van Hem die voor u stierf
En prijs Hem in al eeuwigheën, die ’t heil voor u verwierf


U hoort hier een fragment. (Media-Player toestaan)