'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

U luistert naar een fragment van:
'Heer ik kom tot U' van J. Visser/George WhelptonHeer ik kom tot U
Hoor naar mijn gebed
Vergeef mijn zonden nu
En reinig mijn hart


U hoort hier een fragment. (Media-Player toestaan)