'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

'Nooit meer nacht' van Ludwig von Beethoven in een bewerking van Martin ZonnenbergNooit meer nacht en nooit meer het verdriet
Eeuwig bij de Vader, die ons het leven biedt
Nooit meer nacht en nooit meer zondí en dood
Eeuwig bij de Vader, Zijn liefde is zo groot