'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

'Vol van licht' van A. Sullivan/Martin ZonnenbergO, Heer, zegen ons
Uw kindíren, wij komen hier tot u
Veel hebben wij te vragen
En veel te danken Heer