'Dankt, dankt nu allen God'
Gereformeerd Kerkkoor Laudamus o.l.v. Rob van Efferink

'Sanctus' van Franz SchubertHeilig, heilig, heilig
Heilig is de Heer
Heilig, heilig, heilig
Hem alleen zij eer